Manifesto 25 Lingala

KOMONISA 25

  1. Tozali biso nioso bikelamu na bomoi pe basala na biso lolenge moko na lokumu  pe limemya.
  2. Mutu na mutu esengeli azuama na bosenga ya yambo, kotalela mayi ya peto, bileyi, ko tanga, bokolongono ya nzoto, bokongono ya mutu pe bokolongono ya  mayoki, esika ya ko fanda, bilamba, kobatela nzoto,  kozala nakati ya lisanga na batu.
  3. Mongongo ya moto na moto eza na motuya.
  4. Tokoki kondima kotala na poso ata moke te. Esengeli kozala na mayele na baetelo, na ba ekolo, na esika ya mosala, eni ya langi ya loposo, Esengeli kozala na  mikano ya kosala na ba eteyelo nioso ko banda na eteyelo ya muke ti na eteyelo ya likolo, pe bisika ya misala pona ko bundisa ko pona pona ya langi ya loposo. Mikano miye mitalisama na banso. Mikano yango misengeli mitiama na mosala na mobimba na yango pe kozongela kotala yango lisusu tango kopona pona ya langi ekosalema.
  5. Tosengi na makasi  babalabala pe banzela ya peto pe nzinga nzinga ya peto makasi.
  6. Tozali komibanzabanza mpo na bopeto ya nzinga nzinga. Bileyi esengeli te ebombama na kati ya plastiki. Tolingi ba kambi ya mboka  kopesa misolo pona bopeto makasi na limemya ya  nzinga nzinga na biso.
  7. Tosengi na makasi mokili oyo ezangi mobulu.